Personalul școlii


                                                                                                                                           

Director  - Gnánd Zoltán– profesor de istorie-történelemtanár                                                                                                                                  

Director adjunct – Lăpuşte Silvia – profesor de limba şi literatura română- romántanár

 

Clasa pregătitoare A - cu predare în limba română                             -Erdei Delia Nadia

Clasa pregătitoare B - cu predare în limba maghiară                          -Lovas Maria Tünde

Clasa pregătitoare C- cu predare în limba maghiară                           -Török Eniko Andrea  

Clasa I A- cu predare în limba română                                                - Avram Simona Monica

Clasa I B-  cu predare în limba maghiară                                            - Pandi Katalin

Clasa I C-  cu predare în limba maghiară                                            -Kovacs Andrea

Clasa II A- cu predare în limba română                                               -Mare Ramona

Clasa II B- cu predare în limba maghiară                                            -Mihalca Tünde

Clasa II D- cu predare în limba maghiară                                            -Vajda Katalin

Clasa III A- cu predare în limba română                                             -Velişca Ileana

Clasa III B- cu predare în limba maghiară                                          -Baranyai Juliánna Zsuzsa

Clasa III D- cu predare în limba maghiară                                          -Straub Ecaterina

Clasa IV A- cu predare în limba română                                             -Petrean Camelia Maria

Clasa IV B- cu predare în limba maghiară                                          -Reich Annamária

Clasa IV D- cu predare în limba maghiară                                          -Mihai Adela

Clasa V A           -Ghirasim Réka Eszter                – profesor de fizică- fizikatanár

Clasa V B           -Emödi Angela                             – profesor de limba şi literatura engleză-angoltanár

Clasa V C           -Rus Annamária                           – profesor de limba şi literatura maghiară-magyartanár

Clasa VI A          -Saraz Olga Julia                          – profesor de biologie-biológiatanár

Clasa VI B          -Csik Elvira Ana Maria               – profesor de educaţie fizică-testnevelőtanár

Clasa VII A        -Cuibuş Nicoleta Carmen – profesor de matematică- matematikatanár

Clasa VII B        -Simpf Mădălina                          – profesor de limba şi literatura engleză-angoltanár

Clasa VII C        -Tivadar Melinda Andrea            – profesor de limba şi literatura maghiară- magyartanár

Clasa VIII A       -Bonea Alina Narcisa                  – profesor de limba şi literatura română-romántanár

Clasa VIII B       -Kacsó Zsuzsánna                       – profesor de matematică-matematikatanár

Clasa VIII C       -Győrbíró Csilla Emese               – profesor de religie reformată-református vallástanár

Clasa VIII D       -Kótai Monica Zsuzsánna           – profesor de istorie-történelemtanár

 

Antonescu Angelica Maria                   – profesor de limba şi literatura română-romántanár

Balea Angela                                         – profesor de educaţie fizică- testnevelőtanár

Békécs Timea                                         consilier şcolar-iskolai  tanácsadó   

Ciobanu Ioana Roxana                         – profesor de limba şi literatura română-romántanár        

Fórizs-Kiss József                                 – profesor de educaţie fizică- testnevelőtanár

Földes Carol Sighismund                     – profesor de chimie-kémiatanár

Govor Cato                                             – profesor de educaţie tehnologică-technológiatanár

Orosz Tiberiu                                          – profesor de matematică- matematikatanár

Oşan Adela Luminiţa                            – profesor de religie ortodoxă-ortodox vallástanár

Pataki Zoltán                                         – profesor de educaţie fizică- testnevelőtanár

Pereș Laura                                            –profesor de limba şi literatura franceză-franciatanár

Raţiu Ioan                                               – profesor de educaţie muzicală-zenetanár

Ritli Emese                                              – profesor de geografie-földrajztanár

Saitos Hajnalka Orsolya                        –profesor de cultură civică-polgari műveltség

Szemak Zsuzsa                                      – profesor  de educaţie plastică-rajztanár

Szilagyi Norbert                                     – profesor de religie romano-catolică-katolikus vallástanár

Szmutku Kis Erzsébet  Krisztina          – profesor de limba şi literatura germană-némettanár

 

Şimon Angela                                         - administrator financiar – pénzügykezelő

Govor Nicoleta                                       - administrator patrimoniu – közvagyonkezelő

Boţ Janeta Oana                                    - secretar - titkárnő

Oros Elena                                              - bibliotecar – könyvtáros

 

Kiraly Erzsébet                                      - îngrijitor – takarítónő

Moisi Ileana                                            - îngrijitor - takarítónő

Noţigan Gyöngyi Angela                      - îngrijitor - takarítónő

 

Csorvasi Andrei                                     - muncitor - karbantartó

Struţi Ioan                                               - muncitor - karbantartó

Şerbănoiu Marian Vasile                       - muncitor - karbantartó

 

Rişcău  Nicolae                                      - paznic – biztonsági őr

Pelei Béla                                                - paznic – biztonsági őr