Prezentarea şcolii


Viziunea

Şcolii  Gimnaziale  Nr. 10  Satu Mare este Educaţia de calitate orientată pe rezultate, ce să respecte autonomia individuală şi cea instituţională, cu accent pe prevenţia deficienţelor, generând calitatea educaţiei în mod conştient şi programatic.

 

Misiune: 
 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Satu Mare promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor a aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit pentru  integrarea activă şi cu succes în viaţa socială; şcoala noastră oferă un cadru coerent şi flexibil, adecvat, transparent pentru toţi elevii, asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active  şi bunei sănătăţi.

 

  Valori:

Toţi copiii deţin capacitatea de a învăţa , de aceea obiectivul şcolii este acela al îmbunătăţirii continue a performanţelor lor şi a încrederii în sine prin recunoaşterea şi încurajarea  oricărei acumulări pozitive;politicile de transformare a organismului social într-unul democratic, de construire a statului de drept, având la bază principiile de organizare şi de funcţionare a economiei de piaţă; programul de reformă structurală a învăţământului românesc;copiii cât şi aspiraţiile lor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori şi mentori nu doar manageri, supervizori sau instructori, întreaga atenţie este concentrată asupra beneficiarilor interni şi externi.

 


Sloganul nostru este:

Creativitate – Iniţiativă – Performanţă

  

Număr elevi total: 662

      din care:P-IV :  347

                  V-VIII: 315

 

Număr clase : 28  

din care: P-IV : 14

              V-VIII: 14

Cu limba de predare română: 9

Cu limba de predare maghiară: 19

 

 

 

                                Săli de clasă: 28                              

Laboratoare:1

Sala profesorală: 1   

Cabinete metodice: 3

Cabinet consiliere: 1 

Cabinet medical: 1

                                     Bibliotecă: 1                                     

              Birouri: 3             

                                 Sală de sport: 1                                            

Teren de sport : 1

Teren de joacă: 1

                                    Magazii materiale: 5                                   

Atelier – Sala de cazane: 2

Spaţii depozitare material didactic: 2